Nytt pris för EU-härstamningsbevis

När svenska besättningar exporterar livdjur, embryon eller sperma till ett annat EU-land krävs enligt EUs regelverk ett medföljande ”Härstamningsbevis i enlighet med förordning (EU) 2016/1012 för handel med renrasiga avelsdjur av får (Ovis aries)”.

Vi kallar dem EU-härstamningsbevis, och de innehåller alla uppgifter som förordningen kräver för att djuret ska kunna stambokföras i det nya landet.

Elitlamms support tar fram dessa på förfrågan. Det är ett fysiskt dokument som ska stämplas, undertecknas och postas, tänk därför på att beställa i god tid. Räkna med upp till två veckors leveranstid.

Kostnaden för EU-härstamningsbevis är 500 kr/st. Moms tillkommer.

Priserna på kansliets kostnadsbelagda tjänster är satta för att täcka självkostnadspris. Prislistan finns här.