Nytt djurvälfärdsprogram för får lanserat i Norge

Programmet innebär att det blir obligatoriskt att gå en kurs om får och deras välfärd för att få vinterhålla mer än 30 får och på sikt även för att få leverera till slakterierna eller kunna ansöka om produktionsstöd.

Utöver kursen krävs även veterinärbesök med maximalt 18 månaders mellanrum. Veterinärbesöken ska främst ha en rådgivande funktion och kunna bidra till lönsamheten på gården. Vid kraftigare avvikelser under besöken följer dock krav på åtgärder som om de inte genomförs i tid kommer påverka slakteripriset för producenten.

Hela den norska fårnäringen står bakom det nya välfärdsprogram för får som nu lanserats.

Källa Gård & Djurhälsan

Läs mer