EU: Insatser för beredskap och bekämpning av mul- och klövsjuka

EU och FAO har ökat insatserna för att hjälpa sina länder att förbereda sig för eventuella utbrott av mul- och klövsjuka (FMD) som kan drabba nötkreatur, får, getter och andra djur. Även Balkanländerna ingår i insatserna.

Europeiska kommissionen för bekämpning av mul- och klövsjuka (EUFMD) driver ett brett program för att stärka Europas veterinära kapacitet. Ett enda utbrott av mul- och klövsjuka får massiva ekonomiska konsekvenser för drabbade länder och för Europa som helhet.

Sjukdomen är inte hälsofarlig för människor, men orsakar allvarliga produktionsförluster och är ett stort hinder mot den internationella handeln. Det kan också ha en inverkan på verksamheter på landsbygden som turism. Ett utbrott i Storbritannien under 2001 kostade landet $ 16000000000 och resulterade i att 10 miljoner får och nötkreatur slaktades för att stoppa ytterligare spridning av viruset.

Under de senaste åren har EUFMD utbildat cirka 500 veterinärer över hela Europa om hur omedelbara insatser ska göras, tränat veterinärer i krishantering, etablerat ett nätverk för medlemsländerna för beredskapsplanering och en kunskapsbank för erfarenhetsutbyte och förbättrade simuleringsövningar.

Hela artikeln
The Pig Site: EU, FAO to Tackle FMD in the Balkans ››
Översatt med Google ››