Fårskabb påvisat i Norge

Fårskabb har inte förekommit i Norden under mycket lång tid men nyligen diagnosticerades en norsk alpacka med hudparasiten (psoroptes ovis).

Alpackan var född i Norge men modern var importerad.

Fårskabb orsakar svåra hudförändringar och klåda vilket innebär stort lidande hos drabbade djur och omfattande produktionsförluster på besättningsnivå. Dessutom är det mycket smittsamt.

Det norska fyndet visar på risken med importerade djur och att även import av andra djurslag kan utgöra smittrisker för fårproduktionen. Detta skall man ha i beaktande när det gäller att hålla får och exotiska djurslag tillsammans.   
               
Ebba Suneson
Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll