Svenska Djurhälsovårdens vårkonferens

Konkurrenskraftig djurvälfärd – vägar mot en växande svensk djurhållning
den 18-19 mars på Sånga Säby, Stockholm

På Svenska djurhälsovårdens vårkonferens möts veterinärer, rådgivare, producenter, branschfolk, politiker och myndigheter och diskuterar aktuella frågor för svensk djurhållning.

Var med och påverka, ta del av ny kunskap och umgås under lättsamma former. Vi börjar med lunch den 18 mars och avslutar med eftermiddagskaffe den 19 mars men du kan välja att komma bara en av dagarna om du vill. Första dagen avslutas med gemensam middag med underhållning.

Detaljerat program ››
Anmälan via www.svdhv.se ››