Europa: Jordbruksinkomsten har sjunkit mest i Finland

Den reella jordbruksinkomsten i Finland har sjunkit med -42,3 procent sedan år 2010, enligt EU:s statistikbyrå Eurostat. Raset är det största i hela EU.

Jordbruksinkomsten i hela EU steg däremot med 8,0 procent mellan åren 2010 och 2015. Under fjolåret (2015) sjönk EU-inkomsten ändå med -4,3 procent. Men spridningen är stor mellan medlemsländerna.

Under femårsperioden 2010-2015 förlorade som Finland mest med -42,3 procent före Tyskland med -25,1 procent. Vinnare under samma period var Bulgarien med en inkomstökning på 62,9 procent och Ungern (48,1) samt Italien (44,8 procent).

Enligt Eurostats preliminära beräkningar föll produktionsvärdet mest för animalieprodukter. Mjölken rasade med -14,9 procent och grisprodukter med -8,9 procent. Mindre värdestegringar noteras ändå för nöt, lamm, ägg och fjäderfä.

Landsbygdens Folk: Jordbruksinkomsten har sjunkit mest i Finland ››