Storbritannien: Återintroduktion av lodjur under 2016?

Storbritanniens skogar kan åter komma att hysa lodjur, för första gången på 1300 år. The Lynx Trust har sökt tillstånd för ett femårigt försök med utplantering av lodjur i skogar som ligger i Cumbria, Aberdeenshire, på öarna Argyll och Bute samt i Northumberland.

Biologer menar att planen skulle kunna innebära ett betydande lyft för Storbritanniens ekologi och ekonomi.
– De kommer att främja skogsföryngringen i ett Storbritannien där skogarna dör. Det finns ingen återväxt av yngre träd på grund av en alltför stor rådjurstam, säger Dr Paul O’Donoghue, som är samordnare för försöket.

Men jordbrukare är oroade över att återinförandet av ett rovdjur kommer att hopta boskap. Främst oroar man sig för förluster av får och lamm.

National Farmers Union of Scotlands Andrew Bauer:
– Bönder gör helt rätt i att ifrågasätta varför och hur lodjur, som inte funnits i Skottland sedan medeltiden, ska återinföras. I stället för att bara trumpeta om möjliga fördelar bör de som förespråkar återinförande av lodjur vara ärliga om de potentiella effekterna på Skottlands enormt viktiga fåruppfödningsindustri, och om de potentiellt betydande kostnader som det här kan komma att innebära för staten.

International Business Times: Lynx and other native big cats to be reintroduced to Britain’s forests in 2016 ››
Översatt med Google ››