Färre Schmallenberg-fall, men viruset sprider sig

Källa: Land Lantbruk & Skogsland
Schmallenbergviruset har spridit sig i Sverige och intensifierats i redan drabbade områden. Det visar preliminära resultat från SVAs tankmjölksprover.

Ett fåtal missbildade lamm har fötts nu när vinterlamningen dragit i gång.

Vinterlamningen förra säsongen blev en katastrof för många fårägare när schmallenbergviruset för första gången slog till i Sverige med missbildade och dödfödda lamm som följd. Då kom indikationer på att något var fel när tackorna dräktighetsscannades i november.

Men det här året har de två som dräktighetsscannar i Sverige – Martin Sjunneson och nya zeeländaren Carl Williams – inte sett några tecken på missbildningar.

– Det kommer inte att bli lika illa som förra året. Varken Martin eller Carl säger att de har sett några konstigheter. Men man ska alltid vara uppmärksam, säger Kaj Sjunnesson, vice ordförande i Sveriges lammproducenter och den som samordnar dräktighetsscanningen.

Läs hela artikeln ››