Färre vargar i år än i fjol

Inventeringsresultaten från vintern 2015/16 visar att det finns cirka 340 vargar i Sverige. Det är en minskning jämfört med vintern 2014/15 då resultatet var 415 vargar.

– I inventeringsarbetet ser vi att det finns många revir men att antalet familjegrupper har minskat som en följd av licensjakten. Nya par har etablerat sig i de gamla reviren men hade inte reproducerat sig under inventeringsperioden. Familjegrupperna har stor betydelse för inventeringsresultatet då populationsberäkningen baseras på föryngringar vilket är i stort sett är desamma som familjegrupper, säger Maria Hörnell Willebrand, chef enheten för viltanalys.

Den modell som Naturvårdsverket använder i dag för att beräkna vargstammens storlek togs fram när vargpopulationen bestod av färre vargar än i dag.
– Eftersom vargstammen ökat de senaste åren och dynamiken i populationen kan vara annorlunda ser vi behov av att uppdatera sättet vi beräknar antalet vargar på. Naturvårdsverket har beställt en ny populationsberäkning som ska granskas vetenskapligt och bör testas praktiskt innan den används i praktisk förvaltning, säger Maria Hörnell Willebrand.

Läs mer
Naturvårdsverket: Färre vargar i år än i fjol ››