Norge: Rovdjurens påverkan på matproduktionen

Lammproduktionen är på tillbakagång i rovdjursområden och nergången är störst i områden med fler och större rovdjur, skriver Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) i ett pressmeddelande. De har studerat hur stora rovdjur påverkar jordbruk och livsmedelsproduktion. Nedgången är störst i områden som gränsar Sverige Hedmark och norrut.

Mer än hälften av landarealen i Norge kan användas som betesmark. Procentandelen betesmark är ganska lika i rovdjurs- respektive betesprioriterade områden, men beläggningsgraden är betydligt lägre i de rovdjurs-prioriterade områdena (26 procents utnyttjande) än i de betes-prioriterade områdena (59 procents utnyttjande). Inom förvaltningsområdena för björn är utnyttjandet av betesresurserna i avlägsna områden är mycket låg.

Förlust av djur på bete har minskat under de senaste åren. Skälen till detta är komplexa, men beror delvis på att lammproduktionen har avvecklats i de mest rovdjursdrabbade områden.

Hela artikeln
Bondebladet: Så mye betyr rovdyr for matproduksjonen ››
Översatt med Google ››