Fårsemin redan i år?

Fåravelsförbundet planerar ett pilotprojekt med fårsemin som om allt går bra kan starta redan till hösten.

Vi hoppas få en provisorisk baggstation godkänd och vi arbetar med att lösa finansieringen.

Trots att vi bara planerar för 500 semineringar hoppas vi kunna erbjuda sperma från mycket bra baggar för c:a 200 kr/dos. Sperman blir tillgänglig i början av november om allt går som planerat.

För att detta ska kunna bli verklighet krävs att ägarna till de bästa baggarna är villiga att släppa till sina baggar mot skälig ersättning. Enligt våra preliminära kontakter är många av dem det.