Varför semin?

Hälsoskäl

Vid all livdjurshandel riskerar man att få med icke önskvärda smittor och parasiter. Exempel vi sett de senaste åren är spridning av klövröta, Stora magmasken och Stora Leverflundran. Nu ser vi också hur parasiter resistenta mot avmaskningsmedel sprids efter att ha kommit in i landet via import av livdjur.

Avel

Ingen besättning klarar sig i längden utan att ta in nya gener från andra besättningar. Om man väljer att göra det via semin slipper man få parasiter och nya sjukdomar på köpet. Dessutom får man tillgång till flera baggar av högsta kvalité.

Export och import

Med ett nationellt seminprogram underlättas export och import av avelsmaterial. Import är viktigt för raser med liten numerär i Sverige och för en del raser finns det en efterfrågan på sperma från utlandet.