Färsk statistik om den svenska ullen

Vi har nu uppdaterat statistik över hur mycket svensk ull som produceras och av vilken typ, hur mycket som tas tillvara och hur det ser ut med import och export. Den nya statistiken bygger på uppgifter från 2020.

Andel ull som tillvaratas

Hämta bilden ovan som pdf

Siffror om ull 2016-2020

Hämta siffror om ull i pdf-format

Ullskattkartan

Se större: Hämta bilden nedan som pdf