Fast årsavgift införs för Maedi Visna-programmet

Som Gård & Djurhälsan tidigare informerat anslutna besättningar inom Maedi Visna-programmet så införs nu en årsavgift på 350 kr/besättning för alla som är anslutna programmet.
De statliga anslagen för driften av programmet har inte följt den allmänna kostnadsutvecklingen, vilket gör att Gård & Djurhälsan tyvärr måste höja den andel som bekostas av djurägaren. Som ansluten till Maedi Visna programmet har man tidigare endast behövt betala 400 kr för sitt medlemskap vid förnyelse av intyg vilket kan variera mellan var 12:e till var 24:e månad beroende på var man är i programmet. Avgiften är sänkt till 350 kr, men den kommer alltså gälla årligen för alla i programmet.
Provtagningskostnaden ligger kvar oförändrat gentemot tidigare år. Fakturan på årsavgiften kommer att skickas ut under april månad.