Helen Björk Averpil och Benny Averpil, Lindholmen gård, Vallda

Nominerade av Hallands Fåravelsförening
LindholmenbyKalleHammarberg
Foto Kalle Hammarberg
Hemsida
Helen och Benny startade upp med gotlandsfår 1999 och har med åren utvecklat en ledande avelsbesättning: 75 tackor och 4 baggar. Från starten har de satsat på ekologisk produktion, KRAV. Fåren gynnar biologisk mångfald genom bete av naturreservatet Vallda Sandö. Vinterfodret består till största delen av ensilage från egna marker. Med solceller är gården självförsörjande på el. Driften är rationell, bl.a. har idéerna från ”Framtidens lammstall” genomförts. Under många år har Lindholmen sålt avelsdjur i toppklass, ca 400 lamm, varav 100 baggar till auktion. Även semin produceras.
Slakt sker på Öströö (korta transporter i egen regi). Ca 100 lammlådor per år säljs till en trogen kundkrets, med varumärket Saltörtslamm. Slakt av utslagstackor ger bl.a. korven ”Lindholmare”. I gårdsbutiken säljs också skinnfällar beredda i Tranås och hantverksprodukter i skinn och ull från gårdens får. Omsättningen exklusive moms motsvarar 13000 kr/tacka. Helen och Benny får ut > 300 kr/arbetad timme.
Motivering
Helen och Benny har visat att det går att förena omsorg om djur, narur och människor med lönsamhet i en för svenska förhållanden medelstor fårbesättning. De har skapat förutsttningarna för detta genom att satsa på hög kvalitet i produktionen, genomtänkt val av samarbetspartners och en logistik som till största delen håller sig inom närområdet. Ett vinna-vinna-koncept på många plan.
LindholmenbyPropellerboys
Gården som ligger vid havet på Onsalahalvön. Foto Propellerboys