Mia och Lawrence Heathman, Kulla Gård, Nye

Nominerade av Svenska Dorperföreningen
MiaLawrenceHeathman Foto Anders Lindberg
Foto Anders Lindberg
Hemsida
Facebook
Uppfödning av gotlandsfår och Dorperfår. Försäljning av avelsdjur, embryo, semin och skinn.
Motivering
Lawrence och Mia Heathman som driver Kulla Gård är målmedvetna, hängivna entreprenörer med ett fantastiskt engagemang, som inte bara kommer dorpersverige till gagn utan dessutom bidrar till att få in nytt avelsmaterial och raser till hela Sverige. Efterfågan av nya avelsdjur ökar och deras verksamhet utökas år från år.
Kulla Gård har blivit ett centrum för innovation i fårsverige och få företag i branschen vågar satsa så stort. Avelsdjuren håller mycket hög kvalitet och bemötandet är hjärtligt och tillmötesgående. Att de med sitt bidrag till fårsverige skulle bli Årets Fårföretagare 2020 är givet.