Fem frågor till Förbundet om getter

Under arbetet med artikeln om getter i Sverige i nya numret av Fårskötsel kom ett antal frågor upp. Kristina Räf ställde följande frågor till SF:s styrelse:

1. Tidningen Fårskötsel säger sig, till och med på omslaget, vara ”en tidskrift för får- och getägare”. Ändå har hittills i modern tid inte något skrivits om getter. Varför?
Historiskt har förbundet jobbat en hel del med getfrågor, men det hänger helt på engagemanget från getbönderna. De senaste tio åren har getavelsföreningen varit vilande, vilket har gjort att förbundet inte fått några signaler från getnäringen att det önskas något arbete på den fronten. Om getnäringen nu åter organiserar sig och lägger fram frågor som är viktiga för dem och som man önskar hjälp med av Fåravelsförbundet är vi beredda på att hjälpa till. Vad gäller tidningen så har arbete redan inletts för att skriva om getter. Getägare är välkomna att höra av sig om hur detta ska utvecklas i framtiden.

2. Hur och varför uppstod förbundets/tidningens koppling till getter?
Historiskt är det något oklart hur det började, men får och getter är djur som är ganska lika och som hålls under liknande former. Regelverk och lagar är också liknande för djurslagen, så det är naturligt att ha samma paraplyorganisation för både får och getter.

3. När Svensk Mjölk slutade med härstamnings- och avelskontroll för getter tillfrågades Fåravelsförbundet 2005 av Jordbrukverket om förbundet kunde överta det arbetet. Hur besvarades den propån?
2005 var en turbulent tid och Fåravelsförbundets styrelse hade som huvuduppgift att rädda Fårkontrollen, vilket efter ett hårt arbete också lyckades. Det fanns då inte vare sig tid eller resurser att även arbeta med getternas härstamningsuppgifter. När Fårkontrollen var igång igen som Elitlamm fanns möjlighet att börja jobba med getterna, men ingen förfrågan från getnäringen har inkommit och vi hade ingen anledning att själv ta tag i det arbetet.

4. Getavelsförbundet är sedan några år tillbaka vilande. Jämtlands semin- och bockavelsförening har lagt ner sitt register. Hur ser förbundet på att inkludera getterna i en egen sektion av Fårkontrollen/Elitlamm?
Vi har från enskilt håll fått frågan om att inkludera getterna i Elitlamm. Även Jordbruksverket är intresserade av en sådan lösning. Vi är positiva till frågan och utreder just nu arbetsinsats och finansiering av det.

5. Det finns ett stort intresse bland getfolk att återuppliva en intresseorganisation typ Getavelsförbundet. Har förbundet fått förfrågningar om att ha en roll i detta och hur ställer ni er till det?
Som framgår av ovanstående så bottnar allt i ett engagemang från getnäringen. Om man återuppväcker Getavelsföreningen så finns det redan en plats i Fåravelsförbundet på samma premisser som de olika rasföreningarna. Det innebär bland annat plats vid fullmäktige på vår stämma. Om man sedan kommer till förbundet med frågor man behöver hjälp med så är vi självklart positiva till att jobba med det. Men initiativen måste komma nerifrån!

ur Fårskötsel nr 2 2012