Vad jobbar styrelsen med just nu?

Nya vägar för SF

Nu går Fåravelsförbundets arbete in i en ny fas. De senaste årens arbete med att ta fram ett antal verktyg som ska hjälpa de svenska fårägarna att förbättra sitt företagande börjar ge resultat. Fårhälsoprogrammet är den sista pusselbiten som nu håller på att lanseras. Nu fokuserar vi på att också påverka för att öka den svenska produktionen av lamm.

Den 20 februari hade SF och LRF kallat alla distrikt till ”Marknadsrådslag om hur vi ska få tillväxt i lammsektorn” i LRF:s lokaler på Franzéngatan i Stockholm. Man kan kalla det ett  stort ”Brainstorming-möte”. Temat var ”Hur får vi fart på marknaden för produkter av svenskt lamm?”. Vi har vid några tidigare tillfällen hållit motsvarande möten när vi dragit igång större projekt, och de har alltid slagit väl ut.


Vi måste öka inkomsterna för fårföretagarna, det är enda sättet att få en ökad produktion i Sverige. Ett sätt är att ta sig förbi mellanleden och sälja sina varor direkt till konsumenten. Foto: Morgan Bauman.

Uppslutningen var mycket god från distrikten. Ett tjugotal intresserade och engagerade fårägare från hela landet plus alla ur styrelsen fanns på plats, understödda av en processledare och några föredragshållare från LRF.

Uppgiften var att fokusera på aktiviteter som ökar intäkterna för fårägarna och det skulle resultera i en lista på konkreta åtgärder och idéer som SF och LRF kan arbeta efter.

Deltagarna delades upp i tre arbetsgrupper under tema:
Marknad slakteri – traditionell försäljning till slakteriindustrin.
Marknad direkt – direktförsäljning till konsument / handel.
Marknad övriga produkter – skinn, ull, landskapsvård, mjölk mm.

Diskussionerna blev mycket kreativa och konkreta i alla grupperna och resulterade, efter en filtrering av processledaren Janne Andreasson, i en lång lista av åtgärder som skulle kunna öka lönsamheten för de svenska fårägarna.

I nästa Fårskötsel kommer ni att kunna läsa om de konkreta förslagen som diskuterades. Ett citat kan sammanfatta dagen: Konsumentfokus i alla aktiviteter!

Styrelsen har samlats två gånger efter mötet för att sammanfatta och bringa ordning i alla idéer som kommit upp. Alla idéer och förslag var bra men allt kan inte göras samtidigt. Nu måste vi prioritera vilka förslag som är viktigast, mest effektiva och möjliga att genomföra rimligt snabbt.


Styrelsen träffades i Göteborg den 1 mars för att organisera upp alla idéer som uppkommit på marknadsrådslaget i Stockholm. Dagen blev mycket lyckad. Från vänstar: Anette Skoog, Maria Edman, Angelica Skarin, Benny Averpil och Einar de Wit. Ordförande Bertil Gabrielsson är skymd. Foto: Ebbe Skarin

Angelica Skarin i styrelsen, tillsammans med sin man Ebbe, är utbildade processledare i förbättringsarbete. Under deras ledning har vi sorterat, skapat sammanhang och bringat ordning i kaos. Vi hann inte igenom alla förslag men vi skapade en arbetsordning och ska fortsätta arbetet via telefon och mail. Styrelsen ser framtiden an med spänning!


Styrelsens uppgift var att sortera alla idéer efter hur viktiga de är, hur effektiva de är för lönsamheten och hur rimliga de är att genomföra. Foto: Einar de Wit

Medlemmar!
Har ni åsikter eller idéer om Förbundets arbete framöver med att öka lönsamheten för fårägarna så är ni välkomna att höra av er till styrelsen. Använd ovanstående som inspiration till fler kreativa uppslag. Kontaktuppgifter till styrelsen finns här ››.

Einar de Wit