Årsmöte i Gotlands fåravelsförening

helagotland.se rapporterar från Gotlands fåravelsförenings årsmöte att framtidstron är god inom den gotländska fårnäringen. "Samarbetet med slakteriet fungerar bra och marknaden för skinn är glödhet."

Under förra året lämnades 27 350 lamm och 3 820 får till slakteriet i Visby. Och det var djur av bra kvalitet. Gotland blev för fjärde året i rad bästa region, sett till andelen kvalitetslamm.

För att öka lönsamheten för köttet har föreningen inlett en diskussion med slakteriet i Visby. Kan man frysa in delar av det som slaktas på hösten och sälja på våren i stället skulle inkomsterna öka för de gotländska lammproducenterna som många gånger måste slakta på hösten när pälsen är som bäst. – Det skulle i första hand gälla försäljning till storhushåll och restauranger, säger Anna Törnfelt.

Marknaden för gotländska skinn är glödhet, skriver styrelsen i årsberättelsen för 2011. Efterfrågan är större än tillgången för den bästa kvaliteten av gråa Gotlandsfårskinn och vita pälsskinn.

Referat: Anna Bergström

Läs hela artikeln ››