Utbildingsutskottet har startat upp sitt arbete

I höstas bildade styrelsen arbetsgrupper som ska arbeta med föreningens kärnfrågor. Syftet är att effektivisera arbetet inom de olika ansvarsområdena, och att stärka förankringen till medlemmarna.

Angelica Skarin håller i arbetet runt utbildning och rådgivning, och hon har samlat en grupp av västsvenska medlemmar som kommer att jobba med att dokumentera fungerande –  och komponera nya – utbildningar och kurser. Kurskoncepten kommer när de är klara att distribueras till samtliga distrikt och rasföreningar. Tanken är att man ska kunna lära av varandras erfarenheter, att samma arbete inte ska behöva göras om igen ute i distrikten, att bistå med färdiga förslag och upplägg till beprövade kurser och att inspirera till att erbjuda medlemmarna nya kurser.

För oss fårägare finns det alltid mer att lära.

Utbildningsutskottet har såhär långt tagit fram en handlingsplan, gått ut med en enkät till distrikt och rasförereningar och påbörjat arbetet med att dokumentera ett par kurser.

Enkätsvaren har börjat komma in, men vi väntar fortfarande på många. Flera efterfrågar utbildning runt den nya avelsvärderingen, om Elitlamm och om det nya fårhälsoprogrammet.

Alla ni fårägare runt om Sverige är välkomna med synpunkter och önskemål som rör Fårvelsförbundets arbete med utbildning och rådgiving. Kontakta gärna Angelica Skarin, via epost eller på tel. 0303-507 06 alt 0706-99 26 99.

En betydande del av Bohusläns fåruppfödare är samlade. Vid detta tillfälle inte för fortbildning, utan för att grilla, umgås, utbyta erfarenheter och nätverka. Nog så viktiga aktiviteter.