Förbättringar av slaktrapportering i Elitlamm

För ca två månader sedan ändrades registreringen av slaktade och döda djur i Produktion och Avel & Produktion.

Efter återkoppling från er användare har vi nu byggt till ytterligare för att göra rapporteringen mer användarvänlig.

Fliken för slaktregistrering
Slakt av både lamm och vuxna registreras på sidan Slakt, där man antingen kan registrera manuellt eller läsa in slaktresultat från slakteriet.

Ny sida för manuell registrering
En del användare har saknat den gamla utrapporteringssidan, där man kunde klicka för djur i en lista och sedan rapportera ut hela gänget.

Ni kommer förhoppningsvis att bli glada över den nya sidan för manuell registrering, som liknar den gamla saknade sidan.

Registrera döda djur på djurkortet
Djur som inte slaktas, utan dör på annat sätt, registreras direkt på djurkortet, under fliken Ändra.

Ändring av slaktuppgifter
Det finns också nya sidor för att ändra slaktuppgifter och för att ändra slaktdatum. Ni hittar dessa under Slakt > Slaktöversikt.