Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och kompensationsstöd

Datum: 2015-11-24
Remiss: Jordbruksverket
Svar:
Svenska Fåravelsförbundet med flera

Ladda ner remissvar ››
Nya föreskrifter (beslutade 2016-02-11) ››