Förslag till zooteknikförordning

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the zootechnical and genealogical conditions for the breeding of purebred breeding animals and hybrid breeding pigs

Datum: 2015-09-30
Remiss: Jordbruksverket
Svar:
Svenska Fåravelsförbundet

Ladda ner remissvar ››


Zooteknikförordningen är beslutad och publicerad. Den finns här på svenska här ››