Försiktig optimism i norr

Enligt den undersökning som Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten gjort på uppdrag av Länsstyrelsen Västerbotten verkar köttproduktion, främst med får, vara framtiden i norr.

I undersökningen har 57 företagare intervjuats personligen eller via en webbenkät. Av de som svarat är 67 procent män och 33 procent kvinnor. Företag som nyligen startats eller gjort större förändringar har prioriterats i urvalet, så resultaten kan inte helt ses som generellt giltiga. Men kan visa på trender, menar Länsstyrelsen Västerbotten.

Hela artikeln
Jordbruksaktuellt: Försiktig optimism i norr ››