Pressmeddelande från Svenskt Kött – Samlad bransch vill lyfta svenskt lamm

Det finns en stor potential i svenskt lammkött. Det visar en branschenkät som Svenskt kött presenterade för en samlad bransch vid en workshop den 8 oktober.

– Vi startar nu Lammköttslyftet. Syftet är att öka värdet i svensk lammproduktion genom ett gemensamt engagemang i branschen för att lyfta svenskt lammkött, säger Maria Forshufvud, vd för Svenskt kött.

Den 8 oktober samlade Svenskt kött representanter från hela värdekedjan, från uppfödare till köttansvariga i livsmedelshandel, för att dra igång Lammköttslyftet.

Även forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet och rådgivare fanns på plats.
– Det finns ett genuint och stort engagemang för att stärka kvaliteten på och öka utbudet av svenskt lammkött, säger Maria Forshufvud. Nästan alla ser en stor potential i köttet.

Även konsumenterna vill ha mer svenskt lamm. En färsk konsumentundersökning visar att 72 procent av konsumenterna vill ha svenskt lammkött och att 50 procent skulle köpa svenskt lammkött oftare om utbudet var större än idag.

Bakom Lammköttslyftet står även Svenska Fåravelsförbundet med dess ordförande Magnus Jönsson:

– Att hela branschen samlas till en workshop om det svenska lammköttet är något helt unikt och det bådar väldigt gott för det fortsatta arbetet, säger han.

Vid mötet tillsattes en projektgrupp med representanter från hela värdekedjan med Magnus Jönsson som ordförande. Målet med arbetet är att:
”Öka värdet i svensk lammproduktion genom att sätta det svenska lammköttet på konsumenternas karta, stärka ätkvaliteten, öka lönsamheten hos svenska lammproducenter och öka utbudet.”

– Vi inspireras av hur man arbetat med lammköttskvalitet i Australien. Målet är att hitta branschgemensamma kriterier för faktorer som är avgörande för ätkvaliteten. Det kan handla om utfodring på gården, men också om rutiner för mörning och nedkylning på slakteriet, säger Magnus Jönsson.

Det första mötet i projektgruppen äger rum den 9 november.

För ytterligare information, kontakta:
Maria Forshufvud, vd Svenskt kött, telefon 072 – 741 64 90
Magnus Jönsson, ordförande Svenska Fåravelsförbundet, telefon 070 – 579 84 18

Svenskt Kött
Pressmeddelande
2015-10-12

Svenskt kött informerar om svenskt gris-, nöt- och lammkött och nyttan med svensk djuruppfödning. Märket ”Svenskt kött” betyder att all köttråvara i produkten är från djur som är fött, uppfött, slaktat och styckat i Sverige. Hela produkten är tillverkad och förpackad i Sverige. Märket står också för att djuren fötts upp i Sverige enligt svensk djurskyddslag som är världens mest omfattande.