Lyckade försök utan mulesing

Några av Australiens ledande forskare är övertygade om att det inte blev så mycket extraarbete för att sköta merinos som inte utsatts för mulesing som fårägarna har förutspått.

Efter 10 månader utan mulesing på åtta forskningsstationer runt omkring i Australien så rapporterar Sheep CRC att man framgångsrikt har kunnat klara av flugproblemen.

Chefen för Sheep CRC, professor James Rowe, säger att man får ut en signifikant mängd information från arbetet på forskningsstationerna.

”Projektet är fortfarande på ett tidigt stadium, det pågår fram till 2014, och detta är vår första sommar för lammen som inte har utsatts för mulesing. Besättningarna innehåller blodslinjer med olika mottaglighet för flugangrepp så vi ska även undersöka arvbarheten för dessa gener.”

Fältförsöksledaren Darryl Smith på SARDI säger att utvecklingen av de 220 st 10 månaders lammen från 18 olika blodslinjer var en ögonöppnare med minimala flugproblem, trots regnigt och milt väder.

Lammen på Turretfield behandlades med flytande Extinosad (sägs förebygga flugangrepp på får med lång ull i upp till 6 veckor) vid märkningssåren, en dos Clik när de skiljdes av vid 5-6 veckors ålder och sedan crutching av tacklammen.

”Jag är övertygad om att ett normalt förfarande med klippning i januari och kanske en cruching på hösten med en efterföljande behandling av Clik (efter ca 4-6 veckor) gör så att lammen klarar sig genom hösten och påföljande vår,” säger Darryl Smith.

Han säger också att det har varit en stor utmaning att klippa rent fåren på bakdelen pga av all den veckiga huden.

”Lamm som inte har utsatts för mulesing går att sköta men mängden arbete och trassel beror på vilken sorts får man har,” säger han.

Forskaren Ralph Behrandt säger att man inte har behövt extra behandlingar och att mycket lite flugangrepp är noterat på 1-åringarna.

”Detta beror ju delvis på skötselrutinerna som inkluderar kemiskt skydd vid märkning och klippning. Man har också använt sig av parasitkontroll med äggräkning och avmaskning vid behov.”

Merinouppfödarna Phil and Anne Hammat från södra Australien slutade använda mulesing på sina 800 får år 2004 och de var mycket positivt överraskade.

”Vid avvänjningen när de är 14 veckor, väger en del upp mot 50 kg och majoriteten ligger över 40 kg,” säger Phil Hammat.

”När vi använde mulesing fick vi vara glada om de kom över 40 kg. Nu får de inte det avbrottet i tillväxten.”

Phil Hammat berättar att tackorna från Baderloo lämnar i snitt en fäll på 7 kg med ull på 21 micron.

”Alla fåren klipps i oktober och om jag tror att några kommer få problem så får de en light-crutch efter ett tag,” säger han.

Paret Hammat använde Clik efter de kraftiga sommarregnen i år men brukar inte använda det.

”Det viktigaste är att få bort hudvecken. Jag är inte övertygad om att det bästa är att spara dem med naken hud runt vulvan ner mot juvret. De får vanligtvis en tjock pålagring av avföring vid ullkanten.” säger han.

En undersökning som Australian Wool Innovation gjorde visar att 32 % av alla lamm som föds i år ska slippa mulesing.

Detta var en fri översättning av den här artikeln.

/Emma Rosenmüller