Första svenska fallet av djursjukdomen blåtunga

Den smittsamma djursjukdomen blåtunga har efter analyser på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, konstaterats på en gård i Halland. Det är första gången blåtunga förekommer i Sverige.

Jordbruksverket har beslutat att införa ett restriktionsområde för att minska risken för smittspridning. Från restriktionsområdet är det bland annat förbjudet att föra ut idisslare som till exempel nötkreatur, får och getter.

– Vi har en hög beredskap mot blåtunga i Sverige efter det stora antalet blåtungefall i Europa de senaste åren. Nu vidtar vi snabbt åtgärder för att minska risken för smittspridning, bland annat genom att vaccinera besättningar med idisslare, säger Leif Denneberg, chefsveterinär på Jordbruksverket.

Blåtunga orsakas av ett virus som sprids genom svidknott. Sjukdomen drabbar inte människor, vare sig via kontakt med smittade idisslare eller genom bett från infekterade svidknott. Blåtunga har de senaste åren fått en stark spridning norrut genom Europa, men Sverige har tidigare inte haft något fall. Sjukdomen kan orsaka stort lidande för djuren och kan få stora ekonomiska konsekvenser.
 
Det första svenska sjukdomsfallet fångades upp i det svenska övervakningsprogrammet via ett prov på mjölk från den aktuella gården. Efter fördjupad provtagning har Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, bekräftat blåtunga på två nötkreatur i besättningen. De smittade djuren hade inte uppvisat några symtom på sjukdomen. Provtagningen i besättningen kommer att fortsätta och ytterligare besättningar i restriktionsområdet kommer att provtas.
– Det är angeläget att vi snabbt får en bild av om sjukdomen är spridd i området. Vi förbereder dessutom för att börja vaccinera mot blåtunga med början i ett område med en radie av 20 km från den smittade besättningen, säger Leif Denneberg.
 
Blåtunga bör misstänkas om en eller flera idisslare uppvisar symtom som feber, sårig och svullen slemhinna i mun och nos, kraftig salivering och hälta. Vid kraftig sjukdom hos framför allt får blir tungan svullen och blåaktig, därav namnet blåtunga eller bluetongue. Nötkreaturen kan som regel ha lindrigare symtom. En djurägare som misstänker blåtunga i sin besättning ska omgående kontakta veterinär.
 
För djurägare som har frågor om blåtunga
är det möjligt att ringa Jordbruksverkets kundtjänst på telefon 0771-223 223. Kundtjänsten har öppet även under söndagen från kl. 10.00. 
 
Kontaktpersoner Jordbruksverket
Bengt Larsson, smittskyddschef, tel 070-290 37 53
Leif Denneberg, chefsveterinär, tel 070-645 27 68
Kontaktperson Statens veterinärmedicinska anstalt
Gunilla Hallgren, veterinär, tel 070-63 12 234