Bra gensvar efter upprop – fåren hostade även 2008

I nummer 2 av Djurhälsonytt 2008, berättade vi om ett nytt projekt med syfte att undersöka vilka smittämnen som finns i luftvägar hos svenska får med luftvägsinfektioner/lunginflammation. Som en del i projektet kommer en veterinärstudent att göra ett examensarbete för metodutveckling av nässvabbar på får.

Marta Fjällström studerar hur man bäst tar prov från näshålan på får. För att kunna fånga upp viktiga bakterier, utan att få med allsköns bakterieväxt i näshålan, har hon använt sig av en skyddad provtagningspinne (skyddet är egenhändigt kapad, slipad och steriliserad kylarslang!). Det är av största vikt att isolera svenska stammar av Pasteurella/Mannheimia för att utröna om de är desamma som vaccinstammarna, och om de är känsliga för penicillin.

Under 2008 är målet att undersöka 10-20 besättningar, och i dagsläget har vi hostat upp 10 stycken. Tack för visat intresse! Det ingår besättningsstorlekar från ett tiotal till flera hundra tackor och symtombilden varierar från skrällhosta men normal tillväxt hos en del av besättningen till många sjuka djur och hög dödlighet. Raserna varierar också från allmogefår till korsningsdjur för maximal köttproduktion.
Vi är entusiastiska över det material vi fått tillgång till och ser fram emot mer prover och sedan resultatbearbetning och fortsatt rapportering. Långsiktiga mål är att vi ska kunna ge praktiserande veterinärer bättre behandlingsstrategier och fårägare bättre djurhälsoråd.

Vi tror att antalet lämpliga provtagningskandidater kommer att sjunka drastiskt efter betessläpp, men om ni drabbas av luftvägslidanden under sommaren så tveka inte att ta kontakt

Katarina Gustafsson
Fårhälsoveterinär, SvDHV AB, 070-2574591

Kerstin de Verdier
Bitr statsveterinär, SVA, 018-67 41 44

projekt
Marta Fjällström i aktion med sin provtagningspinne.