Tänkvärt om fotröta

Inför 2008 måste vi förbereda oss på att antalet drabbade besättningar som behöver hjälp med fotröta ökar till 60-80 besättningar och att djurägarna själv måste bekosta saneringsarbetet. Idag finns inga försäkringar som täcker de stora kostnaderna för att behandla djuren.

Bakgrund
Allt sedan det första fallet av fotröta påvisades på får i vårt land har arbetet med sjukdomskomplexet haft mycket hög prioritet inom Fårhälsovården. Inom näringen har vi kommit överens om att vi ska göra allt vi kan för att hjälpa drabbade besättningar, begränsa smittspridningen och hålla avelsbesättningar fria. Inom Fårhälsovården är detta en viktig uppgift men vi har också begränsade resurser. Anslutningsavgifter från medlemmar, slaktdjursavgifterna och ett statligt bidrag räcker knappt till 3,8 veterinära årsarbetskrafter, fördelade på 7 personer.

Fårhälsovården behöver extra resurser för att vi ska stå rustade för att kunna ta hand om besättningar med problem. Vi har sökt och fått forskningsmedel från Stiftelsen Svensk Fårforskning samt från Jordbruksverket. Dessa medel används till intensivstudier i 20 besättningar med målsättningen att hitta en modell för friskförklaring. Vi har även kontakter med LRF och söker långsiktigt ekonomiskt stöd för en organiserad kontroll. Tyvärr finns i nuläget inga statliga medel för bekämpande av fotröta.

Förändringar 2008 
Inför 2008 måste vi förbereda oss på att antalet drabbade besättningar som behöver hjälp med fotröta ökar till 60-80 besättningar och att djurägarna själv måste bekosta saneringsarbetet. Vi hjälper gärna till med fotröteproblem om besättningen är ansluten till Fårhälsovårdens Stora Paket. Nytt är att Andrea Holmström, tillsammans med Ulrika König, är ansvariga för att ta fram åtgärdsplaner.

Fårhälsovårdens åtgärdsprogram vid fotröta 
• Genomgång av ett urval av fåren för eventuell provtagning med bakteriologisk odling. Detta första besättningsbesök ingår i avgiften för Stora Paketet men kostnaderna för odlingen tillkommer. Alla besök och åtgärder efter det inledande besöket bekostas av djurägaren. 
• Om den första genomgången bekräftar misstanken görs vid senare tillfälle en individuell genomgång av klövarna på alla får i besättningen och behandlingar anvisas beroende på graden av smitta. 
• Vid ett tredje besök efter avslutad behandling avläses effekten genom kontroll av samtliga klövar. 
• Ett år efter behandling görs en uppföljande kontroll av samtliga klövar inför eventuell friskförklaring.

Kostnader 
För vårt besättningsarbete måste vi debitera 750 kr per timme, exklusive moms. Reskostnaden tillkommer med 37 kr/mil. Om vi får ekonomiskt tillskott från annat håll kommer vi självklart att reducera avgifterna i motsvarande grad. Sammantaget uppskattar vi veterinärens arbete i en besättning med 40-60 tackor till 20-30 timmar.

Utbildning av veterinärer
Under våren har vi för avsikt att utbilda ett antal praktiserande veterinärer, så att vi blir fler som kan ta oss an besättningar med fotröteproblem.

Med vänliga hälsningar
Jan Åke Robertsson 
VD Djurhälsoveterinär 
08 725 81 37 

Andrea Holmström 
Djurhälsoveterinär 
018 16 76 24 

Ulrika König 
Fårhälsoveterinär 
0511 251 93