SvDHV organiserar ersättning för BT-tester

Svenska Djurhälsovårdens styrelse har beslutat att organisera en finansiering till de djurägare som har låtit testa sina nötkreatur och får för Blåtunga en ersättning med 80 % av analyskostnaderna.

Enligt uppgifter från Länsstyrelsen i Skåne gäller det ett 100-tal djurägare som i höstas tvingades ta prover på sina betesdjur för att kunna ta hem dem från övervaknings-zonen.

Erbjudandet gäller både de som tog prov under den tre veckor långa dispensperioden, efter det att det danska fallet av Blåtunga påvisades, och för de som tagit prov på djur för att flytta ut dem ut ur zonen under den vektorsfria perioden i vinter, 15 december – 4 februari.

  • De blodprover som tagits har bidragit till slutsatsen att risken för Blåtunga i vårt land nu är försumbar. Denna slutsats har legat till grund för att alla restriktioner med krav på Blåtungetester före förflyttningar av nötkreatur, får och hjortar har kunnat hävas. Det är således tusentals djurägare som kan dra nytta av de tester som ett 100-tal har låtit utföra på sina djur.

Frågan om fördelning av kostnaderna för testerna har tagits upp i näringens samrådsgrupp som regelbundet diskuterar frågor om Blåtunga. Styrelsen för Svenska Djurhälsovården har sedan tagit beslutet om att fördela kostnaderna på landets alla uppfödare av nötkreatur och får. Det sker genom att den djurhälsoavgift som tas ut vid slakt höjs med en krona för nötkreatur respektive tio öre för får under en begränsad period, uppskattningsvis ett halvår. Djurhälsoavgifterna tas ut oberoende av slakteri. Slakteriföretagen överför avgifterna till Svenska Djurhälsovården som därefter administrerar utbetalningarna till djurägarna.

  • Beslutet är det första i sitt slag. Det kan liknas vid den princip för kostnadsfördelning som diskuteras inom EU för att bekosta åtgärder mot smittsamma djursjukdomar.

De berörda djurägarna kommer att få brev från Svenska Djurhälsovården där det beskrivs hur de ska begära ersättning för uppkomna analyskostnader.
 

Jan Åke Robertsson
VD