Svenska Fåravelsförbundet och LRF tar avstånd från mulesing

Med anledning av inslaget i ”Kalla Fakta” i TV 4 i söndags (24/2)  om mulesing av merionofår vill vi klargöra vår inställning.

Det är för lammproducenter inget nytt att mulesing * förekommer utomlands, framförallt i Australien. Syftet med ingreppet är att förhindra att fluglarver får fäste i hudvecken hos merinolammen. Livsmedelsproduktion i andra länder med liknande systematiska brister i djurskyddet som vid mulesing är tyvärr förekommande. Det är en realitet som vi levt med länge och som hela argumentationen för att köpa svenska kött- och animalie­produkter bygger på. 

Svensk animalieproduktion står för ett mervärde som bygger på god djurhälsa, god djurmiljö och gott djurskydd. När det gäller får- och lammproduktion vill LRF och Svenska Fåravelsförbundet särskilt framhålla att vi jobbar i nära kontakt med Svenska Djurhälsovården och följer deras rekommendationer, där svensk djurskyddslagstiftning naturligtvis är grunden för allt arbete på gårdsnivå.

Den hantering med mulesing som beskrivs i TV4:s debattprogram ”Kalla Fakta” förekommer inte inom svensk lammproduktion och Svenska Fåravelsförbundet och LRF tar oreserverat avstånd från den.

  

* ett operativt ingrepp där pälsen och en del av huden kring merinolammens analöppning skärs bort utan föregående bedövning.