Förprövningsstatistik 2021

Jordbruksverkets statistik över antalet förprovade stallar har kommit. Efter två år med låga siffror är siffrorna för förprövningar för fårstallar tillbaka på ungefär samma nivå som före torkan 2018.

2021 har 107 stallavdelningar till får förprövats till ca nya 11 000 djur. Att jämföra med 64 avdelningar till ca 6 000 nya djur 2020, och 49 avdelningar till ca 4 000 nya djur 2019.

Se statistiken här.