Kurs om hantering av parasiter i ekologiska fårbesättningar

10 februari kl 13.00-15.00

I denna webbkurs som arrangeras av Länsstyrelsen i Skåne redogör vi för parasiters livscykler och hur man bäst undviker spridning av dessa. En webbkurs som framförallt riktar sig ekologiska fårägare.

Emelie Larsdotter, Gård & Djurhälsan, redogör för parasiter och hur du ska skydda dina djur från angrepp.

Mer information och anmälan.