Forskare studerar fårs juverhälsa

Källa: SVA
För köttproducerande fårbesättningar är lammtillväxten mycket viktig för ekonomin. Om tackan har juver-inflammation producerar hon mindre mängd mjölk till lammen.

Kunskapen är dock ganska liten om juverinflammation hos får. Hur vanlig är sjukdomen i fårbesättningar? Vilka bakterier orsakar den hos får? Och hur påverkas lammtillväxten i besättningar med dålig juverhälsa?

Dessa frågor hoppas forskarna få svar på i ett projekt finansierat av Stiftelsen lantbruksforskning där tjugo fårbesättningar över hela landet studeras. Projektet vill med hjälp av mjölkprovtagningar ge svar på hur vanligt det är med osynliga juverinflammationer (subkliniska mastiter), vilka bakterier som orsakar dem och om bakterierna är känsliga eller inte för antibiotika.
Läs mer på SVAs hemsida ››