Utbrott av salmonella i foder

SVA publicerar löpande provresultat här ›

  • Samtliga gårdar är provtagna och analyserna klara.
  • 10 gårdar har testat positivt, alla är nötkreatur-besättningar.
  • Alla får, fjäderfä, häst och grisbesättningar analyserades med negativt resultat.

Senast uppdaterat 130612