Forskningsprojekt behöver data om skador på beredda skinn, kan du hjälpa oss?

Denna enkät ingår i ett forskningsprojekt vid SLU som leds av Anna M Johansson. Projektet finansieras av Stiftelsen Svensk Fårforskning. Enkäten är öppen till sista april 2021.

Enkäten ska fyllas i om en grupp av djur som slaktats vid ungefär samma tid på året. Uppgifter om skinnskador för enskilda individer kan fyllas i på slutet.

Besvara enkäten här