Förslag till miljöersättningar för ett grönare och mer hållbart jordbruk

Källa: Pressmeddelande från Jordbruksverket
Jordbruksverket kompletterar nu sitt förslag till regeringens strategiska plan för jordbrukspolitiken från 2023 med alternativ för ettåriga miljöersättningar, så kallade eco-schemes.

EU:s beslut om kommande jordbrukspolitik innebär en av de största förändringarna av jordbrukspolitiken på många år. Ambitionen är ett grönare, mer miljö- och klimatvänligt jordbruk och kommer på olika sätt att få effekter för jordbruket, både miljömässigt och ekonomiskt. En effekt blir att gårdsstödet kommer att sänkas i storleksordningen 20 procent till förmån för ettåriga miljöersättningar. Det kan få konsekvenser för lönsamheten i jordbruket, inte minst i skogsbygder och Norrland, men det kan finnas möjligheter inom jordbrukspolitiken att kompensera för sänkta stöd. Förslaget består av följande ersättningar med införande 2023:

  • Ekologisk produktion som en ersättning.
  • Fånggrödor, mellangrödor och vårbearbetning.
  • Blommande slättbygd med komplettering av blommande kantzoner i skogsbygd.

Även en höjning av betesmarksstödet ingår i förslaget för naturbetesmarker som till stor del finns i skogs- och mellanbygder.

Läs hela pressmeddelandet här