Förslag: Restauranger och storhushåll ska informera om ursprungsland för köttet som serveras

Källa: Pressmeddelande från Livsmedlesverket
Åtta av tio vill veta vilket land köttet kommer från när de äter på restaurang eller i storhushåll. Livsmedelsverket redovisar nu ett uppdrag från regeringen om att det ska bli obligatoriskt att lämna sådan ursprungsinformation.

Bra information är en förutsättning för att kunna göra medvetna val och många konsumenter vill veta ursprunget på köttet även när det serveras på restaurang. Kött från nöt, gris, får, get och fågel som köps i butik måste redan i dag vara märkt med information om ursprung.

Förslaget, som tagits fram med anledning av regeringsuppdraget, innebär att restauranger och andra storhushåll ska informera konsumenterna om vilket land det kött som serveras kommer från. Reglerna föreslås gälla kött från nöt, gris, får, get och fågel. Förslaget handlar om att vidareförmedla till konsumenterna de uppgifter om ursprung som restauranger och andra storhushåll redan har. Informationen ska även kunna lämnas skriftligt eller muntligt.

Livsmedelsverket redovisar uppdraget till regeringen den 30 juni. Regeringen måste därefter anmäla de nationella bestämmelserna till EU-kommissionen och övriga medlemsstater innan beslut om nya föreskrifter kan fattas.

Läs Livsmedelsverkets rapport

Foto Pixabay