Egen ull värmer bäst – En undersökning av organiseringen kring svensk ull

Lovisa Andersson, agronomstudent vid SLU, har skrivit en mycket intressant uppsats som undersöker vilka hinder och åtgärder som finns i organiseringen kring svensk ull samt vad som behövs för att kunna skapa en gemensam organisation kring ullen.

Inledning

De senaste åren har intresset kring svensk ull väckts ur sin dvala. Minst sagt. I slutet av 2017 kom en artikel i Svenska Dagbladet där branschorganisationen Svenska Fåravelsförbundet uppmärksammade att ”fårull för miljoner” hamnade på tippen (Cederblad 2017). Detta grundade sig i det faktum att drygt 800 ton av totalt ca 1200 ton producerad svensk ull gick till spillo. Dessa siffror fick fortsatt stort genomslag i media (Sveriges Radio 2018).

Men det tog inte slut där, snarare tvärtom. Proppen drogs ut och efter följde en strid ström av initiativ och engagemang från en rad aktörer, alla med olika intressen för och koppling till den svenska ullen. Flertalet projekt har hunnits starta, genomföras och läggas ner under dessa år. Även företag har startats upp med försäljning av svenska ullprodukter för både människor och djur (Svenska Fåravelsförbundet 2020). Sedan 2016 har också ullsvinnet minskat markant, från att endast en fjärdedel togs tillvara är det nu uppe i nästan 50 procent (Svenska Fåravelsförbundet 2021).

Det är alltså inget underskott på varken initiativ, intresse och engagemang kring den svenska ullen. Företag, organisationer, myndigheter, högskolor och universitet har alla varit delaktiga i de senaste årens uppsving och är det fortfarande. Och hos de alla råder konsensus att den svenska ullen är en outnyttjad resurs som bör tas om hand om. Det råder heller ingen brist på ullens potential och användningsområden tack vare nya innovationer. Men hur ser egentligen organiseringen ut kring den svenska ullen? Vilka brister finns i organiseringen och hur ser situationen ut för de olika aktörerna som är involverade?

Texten ovan är uppsatsens själva inledning. Läs vidare via länken nedan.

Egen ull värmer bäst – En undersökning av organiseringen kring svensk ull av Lovisa Andersson