Virtuella stängsel för enklare och mer flexibel betesdrift – möjligheter och utmaningar i Sverige

Nu är Lotten Wahlunds rapport från projektet ”Virtuella stängsel för enklare och mer flexibel betesdrift” klar och finns publicerad i DiVA-portalen.

Fortsatt kommer det att genomföras omfattande studier med virtuella stängsel i Sverige inom centrumbildningen Sustainimal med start i år. Lotten Wahlund, industridoktorand på RISE, kommer i samarbete med SLU bland annat undersöka nötkreaturs förmåga att lära sig virtuell stängselteknik, om och hur deras stressnivå och beteende påverkas, om tekniken innebär att vissa individer utsätts för mer stress än andra samt vilken inlärningsmetod som medför att djuren lär sig tekniken snabbast.

Om projektet

Att hägna in nya betesytor och underhålla stängsel är en mycket kostsam och arbetskrävande del av betesdriften och det finns behov av att hitta enkla och flexibla metoder för detta. Virtuell stängselteknik skulle kunna vara en lösning då djurhållaren på några få sekunder med hjälp av en app i sin telefon kan hägna in, flytta och ändra form på sitt betesområde. Intresset för tekniken är stor både i Sverige och övriga världen men kunskapen om och hur tekniken fungerar och kan användas i Sverige har hittills varit begränsad. Målet med projektet var därför att förmedla kunskap om virtuella stängsel för betesdjur samt om och hur tekniken skulle kunna användas inom svensk animalieproduktion.

Läs rapporten Virtuella stängsel för enklare och mer flexibel betesdrift – möjligheter och utmaningar i Sverige

Foto Claudia Dillmann