Fortsatt kämpigt för svenska köttproducenter

Vår konsumtion av kött fortsatte att öka förra året, men våra köttproducenter lyckas inte få någon nämnvärd del av den kakan.

Den övergripande trenden är densamma i Sverige som i övriga delar av den rika världen: vår konsumtion av kött ökar. Men denna konsumtionsökning får i princip inte Sveriges nöt-, gris- och lammproducenter någon del av. Och de lyckas inte heller sälja mer kött på exportmarknaden.

Lammkött
Import: +13,5% (utgjorde 65% av sv lammköttsförsäljning)
Export: -15,6 %
Konsumtion: +8,8 %
Försäljning: +1%

Totalt
Produktionen för samtliga 3 köttslag: -0,5%
Importandelen av konsumtionen var 42% (samma som 2010).
Exportandelen av produktionen var 12% att jämföra med 14% under samma tid 2010.

Källa: www.lantbruk.com