Frågor & svar om Salmonella Mbandaka

Fler gårdar än vad som uppgavs igår kan ha fått foder från den foderfabrik i mellansverige som visat sig vara genominfekterad av salmonella av en sort som kan smitta människa och kan vara mkt svårt att bli av med, särskilt i nötbesättningar.

Nedan frågor och svar som rör salmonellautbrottet, sammanställdt av Jordbriuksverket.

Vad händer nu?
Utredning pågår. Jordbruksverket kommer att kontakta berörda djurägare så snart som möjligt och informera om utredningens gång. Åtgärderna kommer till exempel att innefatta byte av foder, rengöring av foderanläggningar, provtagning av djuren.

Kommer drabbade gårdar att spärras?
Om utredningen visar att djuren är smittade kommer gården att spärras. Vad spärren innebär beror på vilket djurslag det gäller, men kan till exempel innebära förbud för livdjursförsäljning och slakt av djur.

Till vilka djurslag är fodret ämnat?
Fodret som sålts från fabriken är till flera djurslag såsom nötkreatur, får, gris, häst, fjäderfä. Det aktuella företaget producerar inte hund och kattfoder.

Kan jag fortsätta använda smittat foder till mina djur?
Nej, det är inte lämpligt. Du bör så snart som möjligt byta ut det smittade fodret. I väntan på att du får det nya fodret får du utfodra med det foder du har. Om det smittade fodret är ett kompletteringsfoder kan det i vissa fall gå att utesluta.

Vad ska jag göra med det smittade foder som finns på min gård?
Smittat foder ska kasseras. Ta kontakt med foderleverantören om hur du ska göra. De kan också svara på frågor om ersättningsfoder och kostnader.

Hur får jag tag på nytt foder till mina djur?
Kontakta din foderleverantör.

Blir djuren sjuka och vilka symtom visar de?
Oftast ser man inte på djuren att de har fått salmonella av den här typen, men smittan kan ändå föras vidare till andra djur och människor. Bakterien finns i gödseln. Mer information om salmonella finns på Jordbruksverkets webbplats.

Kan människor smittas?
Ja, om man dricker opastöriserad mjölk från smittade djur, äter okokta/råa ägg finns det risk att drabbas. Upphettning t ex genom kokning dödar smittan. En annan smittväg är gödsel. Var noga med handhygienen när du har kontakt med djur och foder.

Hur skyddar jag mig och min familj?
Goda hygienrutiner minimerar risken för smitta från djuren. Det viktigast är att tvätta händerna efter man har varit i kontakt med djuren eller smittat foder. Damm från smittat foder bör undvikas. Drick inte opastöriserad mjölk.