Utredning pågår om det salmonellasmittade fodret

Källa: ATL, Jordbruksverket
Det pågår ett intensivt arbete för att utreda spridningen av det salmonellasmittade foder som sålts av foderföretaget A/B Joh. Hansson i Uppsala.  

Mellan 220 och 230 gårdar har fått misstänkt salmonellasmittat foder. Nästa vecka börjar provtagningen.
– Det är en ovanligt stor omfattning, med väldigt många berörda besättningar som kan vara smittade, säger Helena Kättström, djurskyddschef på Jordbruksverket.

Djurägare kontaktas
Jordbruksverket har börjat att kontakta de berörda djurägarna för att informera om utredningens gång. Aktuella åtgärder är bland annat byte av foder, rengöring av foderanläggningar och provtagning av djuren.

Vilka områden har fått smittat foder?
Jordbruksverket har nu sammanställt listor över vart det smittade fodret har levererats. De län som berörs är Gotland, Uppsala, Gävleborg, Dalarna, Västra Götaland, Jämtland, Östergötland, Västmanland och Västerbotten. Utredningen pågår fortfarande och eftersom foder även har sålts över disk kan det inte uteslutas att något ytterligare län är aktuellt.

Läs mer:
Jordbruksverket ››
ATL ››