Salmonellasmittat foder från Uppsalaföretag ute på marknaden

Vid rutinprovtagningar på foderföretaget Johan Hansson AB i Uppsala har det visat sig att fodret är smittat med salmonella. Företaget har nu stoppat alla sina leveranser.

Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, arbetar med att begränsa smittan samt kontakta företagets kunder. Djuren som fått foder från Uppsalaföretaget kommer att testas för salmonella.

– Smittat foder har levererats ut till djurägare, säger Helena Kättström, djurskyddschef. Vi kommer nu att kontakta djurägarna och ge dem närmare information. Vi arbetar också för att komma igång med provtagningen av djuren inom de närmaste dagarna.

Läs hela artikeln på Jordbruksverkets hemsida ››