Framtidstro i fårnäringen

Källa: Pressmeddelande från SJV
Trots att det genomsnittliga priset som uppfödarna får för får- och lammkött bara har ökat med 3,5 procent mellan 2000—2011 planerar fyra av fem fårföretag att behålla eller öka antalet får i sin verksamhet. Det visar en urvalsundersökning bland fårföretag som genomfördes i somras.

Att hålla landskapet öppet viktigt för fårföretagarna
På frågan "Vad är det som gör att du bedriver fårskötsel?" fick företagarna välja mellan ett par alternativ. Att hålla landskapet öppet och möjligheten att arbeta med djur var viktigare än det ekonomiska utbytet. I valet mellan att hålla landskapet öppet och att arbeta med djur visade sig att landskapet är viktigast. Tillgången till mark var också det som flest företag lyfte fram som bestämmande för om de planerade att öka eller minska antalet får. Öppna marker är alltså viktigt för fårföretagarna.

Undersökningen visar också att de företag som planerar att minska eller avveckla fårverksamheten främst finns bland företag med 1–49 får. Därmed förväntas både det totala antalet får och den genomsnittliga besättningsstorleken att öka. Yngre företagare ser dessutom ljust på framtiden; nio av tio företagare yngre än 45 år planerar att behålla eller öka antalet får.

Läs mer
Se diagram på Jordbruket i siffror ››
Statistikrapport Den svenska fårnäringen – en lägesrapport ››