Nya bestämmelser för slakt och avlivning från 2013

Källa: Jordbruksverket
För företagare i Sverige innebär det här färre förändringar jämfört med företagare i många andra EU-länder. Det beror på att Sverige redan idag har noggranna bestämmelser om djurskydd.

Ändringarna berör

  • Omkring 220 företag som sysslar med slakt eller avlivning
  • Företag som säljer utrustning för fixering, bedövning och avlivning
  • Livsmedelsverket och länsstyrelserna

Kompetensbevis för slaktpersonal
Personer som arbetar med att hantera djur vid slakt och avlivning måste ha kompetensbevis. Det innebär att man antingen får gå en utbildning eller ansöka om kompetensbevis genom förenklat förfarande.

Förenklad ansökan för personer med lång erfarenhet
Personer med minst 3 års yrkeserfarenhet kan ansöka om kompetensbevis genom förenklat förfarande via en ansökningsblankett.
Mer information om ansökan om kompetensbevis och länk till ansökningsblankett på Jordbruksverkets hemsida ››

Utbildning krävs om du har för lite yrkeserfarenhet
För personer med mindre är tre års yrkeserfarenhet finns inga möjligheter att utfärda kompetensbevis genom förenklat förfarande. För dig gäller att examineras från en av Jordbruksverket godkänd utbildning inom slakt och avlivning.