Fyra dagar på bete

Betessäsongen har knappt börjat, men som så ofta inleddes den med ett antal vargangrepp. Under veckan har det, som vi känner till, varit två angrepp i Halland och två i Västra Götaland. Skaraborgs största angrepp hittills skedde, som många nog redan har noterat hos Einar, Fårskötsels redaktör.

Bilden: Krismöte i Brismene den 25 maj 2023. Foto Gudrun Haglund Eriksson

Gruppen som angreps hade släppts på bete fyra dagar tidigare. 20 djur har dödats eller nödslaktas, 4 saknas och man har tagit in 20 moderslösa lamm som är för små för att leva på gräs, men för stora att skola om till mjölkersättning. Där står hoppet till att de ska lära sig att äta pellets. Det finns också några skadade djur som behandlas men har osäker prognos.

Igår hölls ett möte om situationen som den lokala LRF-gruppen arrangerade med deltagare från LRF, omsorgsgruppen, grannar, riksdagspolitikern Ingemar Kihlström (KD), Falköpings kommunalråd Adam Johansson (M) och Gudrun Haglund-Eriksson från SF. Stämningen var samlad men bedrövad. Bygdens invånare är engagerade, men man kan också konstatera att djurbönderna inte är förberedda. Vilket självklart inte är konstigt, förra året fanns det inga etablerade vargar i bygden, nu ligger reviren tätt.

Reviret är nytt och finns i en del av Skaraborg som består av mosaikmarker, med små åkrar, beten, skog och gamla före detta odlingsmossar som nu inte kan användas till något annat bete. Man beräknar att det finns ca 8000 betesdjur i det område som reviret utgör. Skaraborg är ett av Sveriges mest betesdjurstäta områden, och Falköping har näst flest kor i sin kommun efter Gotland, något man är mycket stolt över. Det är här inte bara djurbönder som oroar sig över utvecklingen, till och med kommunledningen har gått ut och uttryckt att man är oroade över vilken påverkan detta kommer att få på bygden, de gröna näringarna och livsmedelsproduktionen. Vargförvaltning och vargpolitik är komplicerad, många viljor och olika intressen ska mötas, men att politiker engagerar sig känns naturligtvis hoppfullt.

Einar och Marie bestämde sig för att de var beredda gå ut i media och berätta om vargetableringens konsekvenser och under förmiddagen hölls en pressträff med TV4, SVT Nyheter, flera lokaltidningar samt GöteborgsPosten.

Chocken efter angreppet har ännu inte lagt sig och man vet inte hur situationen kommer att utveckla sig, men det blir självklart en orolig betessäsong. Som för så många andra! Denna gård har ca 3 mil stängsel, fasta fårnät i bra skick, så att sätta upp RAS är inte realistiskt i dagsläget. Att använda lapptyg för att hålla vargarna borta den närmaste tiden har diskuterats, men kanske blir det svårt att genomföra på så långa sträckor. Länsstyrelsen i Västra Götaland har agerat proffsigt och varit stöttande. Einar och Marie tackar också sina grannar som varit ett fantastiskt stöd.

Ett vargangrepp är inte över när de döda djuren hämtats av kadaverbilen, men vi behöver inte gå in på de detaljerna här. Ni vet. Det kan tyvärr komma att bli fler rapporter från gården och reviret. Fler berättelser om läget i landet är självklart välkomna, skriv till hemsidans redaktör. Tveka framför allt inte att höra av er till styrelsens eller lokal rovdjursanvarig om ni behöver stöd och råd!

Två nya revir/revirmarkerande par har konstaterats i Skaraborg under vinterns inventering, vilket väckt oro i den betesdjurstäta bygden. Foto Einar de Wit

Text Anna Bergström