Gård & Djurhälsan: Det kan bli för mycket koppar för får

Får behöver koppar, och oftast rekommenderar vi att ge mineraler med tillsats av detta spårämne för att de inte ska få kopparbrist, men i för stor mängd blir det i stället skadligt. I vissa fall kan fåren behöva mer koppar, till exempel när halterna av ämnen som motverkar kopparupptag är förhöjda. Ett sådant ämne är molybden.

Vi har under våren fått flera signaler från fårbesättningar som drabbats av misstänkt kopparförgiftning efter att ha gett bolus (kapslar) med koppar till fåren. Det har varit raser som Gotlandsfår och Suffolk som inte räknas som kopparkänsliga (till de känsliga hör Texel och Ostfriesiska mjölkfår). De vanligaste symtomen är håglöshet och upphörd aptit samt dödsfall.

Hela artikeln
Gård & Djurhälsan: Det kan bli för mycket koppar för får ››