”Uppenbar risk att veterinärerna tappar i kompetens”

När lantbruket centraliseras följer veterinärerna samma trend.

Distriktsveterinärerna har tappat tio procent av sin omsättning när det gäller lantbruksdjur de senaste två åren. Nu är både veterinärer och lantbrukare oroliga över utvecklingen.

Hela artikeln
Jordbruksaktuellt: Uppenbar risk att veterinärerna tappar i kompetens ››