Rådjuren motverkar borrelia

Rådjur har visat sig ha en viktig roll när det handlar om förekomst av borrelia hos fästingar. Enligt ett forskningsprojekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet kan rådjur inte föra smittan vidare och har dessutom förmågan att rena fästingar från den.

I projektet studeras sambandet mellan fästingar och rådjur respektive fästingar och gnagare. Förhoppningen är att kunna uppskatta risken att fästingar bär på smittor som borrelia, anaplasma och TBE beroende på vilka vilda däggdjursarter som finns i området. Borrelia och anaplasma är exempelvis farligt för jakthundar och lamm.

Peter Kjellander tror inte att rådjuren är den främsta anledningen till att fästingar på senare år spridit sig uppåt och inåt landet, utan ser klimatförändringar som den grundläggande orsaken.

Hela artikeln
Jordbruksaktuellt: Rådjuren motverkar borrelia ››